Bouwen? Natuurlijk!

Samen bouwen met een positieve impact


Doe mee!

Bouw ook mee aan Woonder en help ons er werk van maken! Met jou erbij bouwen we verder aan de toekomst. Dit zijn onze uitgangspunten voor natuurlijk bouwen.

Voor 250 euro ben je mede-eigenaar en geef je Woonder mee vorm. Of doe één of meer aandelen cadeau. Alvast een dikke dankjewel!

Zo word je vennoot!

Je leest de informatie op deze pagina, je stort 250 euro of een veelvoud daarvan op onze rekening en je zit mee in de boot!

Een vennoot kan maximaal 20 aandelen kopen voor een totaal bedrag van 5000 euro. De Woonder-vennoten met C-aandelen hebben gemiddeld 6 aandelen in hun bezit, maar het gaat van 1 aandeel tot 20 aandelen.

Let wel: een investering in Woonder is risicokapitaal. Lees daarover meer verderop.

Een helder antwoord op je vragen vind je in deze FAQ voor potentiële vennoten. Je leest die het best voor je intekent. Heb je daarna nog vragen? Contacteer ons!

Alle regels en officiële afspraken vind je in de statuten van Woonder cv.

Doe je mee? Vul ons inschrijvingsformulier voor C-aandelen in en stuur het op! Wij nemen contact met je. Van harte dank en welkom!

Investeer in Woonder met 45% rendement via de TAX SHELTER

De Federale overheid lanceerde de tax shelter om natuurlijke personen fiscaal aan te moedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen de 4 jaar na oprichting. Je investeert maximum €5.000 voor minimum 4 jaar in Woonder. Je krijgt een belastingvermindering van 45% van de waarde van de aandelen. Als je dus 20 aandelen koopt van 250 euro, investeer je 5000 euro en krijg je een belastingvermindering van maar liefst 2250 euro!

Voor Woonder loopt deze regeling voor aandelen waarvoor het aankoopbedrag ten laatste op 11 oktober 2020 op onze rekening staat.

Meer info

Deze investering is risicokapitaal

Let wel: wij zullen je investering goed beheren, maar het blijft risicokapitaal. Dat wil zeggen dat je het jouw geld blijft, ook als Woonder het gebruikt, maar dat je het kan verliezen als Woonder de boeken moet neerleggen. De belastingvermindering die je kreeg binnen de regeling van de tax shelter staat daar los van en hoef je niet terug te betalen. 

Wij investeren in onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek zorgt ervoor dat kalkhennep meer en meer de plaats krijgt die het verdient in de bouwsector. Onderzoek zorgt voor een stevige onderbouw en extra geloofwaardigheid van een veelbelovend materiaal en een slimme bouwwijze.

Met het kapitaal dat we nu ophalen, hebben we heel wat plannen!

  • We gaan een officiële brandweerstandsproef doen op een muur van kalkhennep.
  • We meten het vochtgedrag van kalkhennep in situ in een compact dak.
  • We willen akoestische tests uitvoeren om kalkhennep en strobalen te kunnen gebruiken voor woningscheidende wanden.
  • We experimenteren met technieken om efficiënter te bouwen. Zo willen we natuurlijk bouwen nog toegankelijker en grotere projecten meer mogelijk maken.

Ben je bouwprofessional en wil je deel uitmaken van ons netwerk van natuurlijke bouwers? Dan kan je professionele vennoot worden! Professionelen worden vennoot aan andere voorwaarden dan particulieren. Neem gerust contact voor meer informatie.

Op dit moment bereiden wij enkele totaalprojecten voor en zoeken wij expliciet naar aannemers die natuurlijk bouwen een warm hart toedragen, er heel erg goed in zijn of willen worden en graag meerwerken. Wij horen graag van je!

Beslis mee!

Als Woonder-vennoot beslis je mee en geef je Woonder mee richting. Het belangrijkste beslissingsorgaan van Woonder is de algemene vergadering.

Using Format