Algemene vergadering


Wie

De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten (coöperanten, aandeelhouders) van Woonder erkende cv. 

Wat

De algemene vergadering is het belangrijkste beslissingsorgaan van Woonder. Ze komt minstens één keer per jaar samen om:

  • kennis te nemen van de balans en resultatenrekening van de vennootschap bij de afsluiting van het voorbije boekjaar en een toelichting daarbij. We geven ook een overzicht van de activiteiten van Woonder in datzelfde boekjaar en een planning van het lopende jaar,
  • te beslissen of en hoe er winst wordt verdeeld: minstens 5% van de winst vormt de wettelijke reserve, de rest kan uitgekeerd worden als dividend (een winstdeelname op basis van de aandelen van een vennoot) of als ristorno (een winstdeelname op basis van de verrichtingen van een vennoot met de vennootschap, bij ons gaat dit over de aankoop van bouwmaterialen),
  • bestuurders aan te stellen,
  • andere beslissingen te nemen: agendapunten kunnen door de vennoten aangebracht worden.

Stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem, met een maximum van tien stemmen per aandeelhouder. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (de helft plus één).

Over sommige zaken dienen meer aandeelhouders het eens te zijn: een wijziging in de statuten, de wijziging van het maatschappelijk doel of de ontbinding van de vennootschap.

Wanneer

Altijd op de derde zaterdag van mei om 14u! Verlengde weekends tellen niet mee in deze optelsom.

Een bijzondere algemene vergadering kan opgeroepen worden door de vennoten als ten minste de helft van alle aandeelhouders in hun categorie (A, B of C) daarom vraagt.

Kan je er niet bij zijn?

Je kan je verontschuldigen voor de vergadering. Je kan volmacht geven aan een andere vennoot, maar een vennoot kan slechts één volmachtgever vertegenwoordigen.

Using Format