Ontwikkeling van een praktische gids voor de toepassing van kalkhenneponderzoek in de Vlaamse bouwsector 

Het onderzoek

Heel wat bestaand onderzoek over kalkhennep is niet vertaald naar de bouwpraktijk. Daar willen we met de mensen van onderzoeksgroep Duurzaamheid van Universiteit Hasselt wat aan doen.

Hier vind je een samenvatting van het projectvoorstel.

We zijn gestart in oktober 2018, het project loopt twee jaar.

Het resultaat

Op donderdag 3 december van 10 tot 12 uur organiseren de projectpartners een online slotevent. Welkom!

Doe mee!

Neem als bouwprofessional deel aan de gebruikersgroep. Je expertise helpt het onderzoek en je leert zelf bij.

Koop aandelen en help de eigen inbreng van Woonder financieren en het onderzoek mee mogelijk te maken.

Heb je er zin in? Neem contact!

Eigen inbreng?

Met het kapitaal dat we nu ophalen, financieren we onze eigen inbreng. 7,5% van het onderzoeksbudget moet immers gehaald worden uit inkomsten van het onderzoeksproject zelf (organisatie activiteiten, vb. studiedagen) en van cofinanciering door gebruikersgroep. Woonder stuurt het project mee in de gebruikersgroep, naast enkele organisaties, aannemers en architecten.

Woonder onderzoekt

Wij vinden onderzoek belangrijk omdat meer goed onderzoek, en bovenal als het praktijkgericht is, ervoor zorgt dat natuurlijk bouwen vanzelfsprekend wordt.

Hier leggen we dat nog beter uit.

Woonder doet zelf geen onderzoek, maar stelt haar netwerk en expertise ter beschikking van onderzoekers.

Using Format